2015-05-20

MIENIE KOMUNALNE

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu na dzień 31.12.2014r. wynosi: 7.252.561,32 zł

W tym:

·         Środki trwałe– 6.986.246,80 zł

·         Pozostałe środki trwałe – 240.117,37 zł

·         Wartości niematerialne i prawne – 14.478,89 zł

·         Pozostałe wartości niematerialne i prawne – 11.718,26 zł 

Załączniki

  DECYZJA-TRWAŁY ZARZĄD.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie-plac rekreacyjny.pdf 242,87 KB (pdf) szczegóły pobierz